Kasy fiskalne (rejestrujące)

Zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych określa rozporządzenie MRiF (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442).

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania nie dłużej niż do dnia 31. 12. 2023 r. między innymi:

  • podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz tych osób , jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonania tych czynności w poprzednim roku podatkowym , kwoty 20 000 zł.
  • podatników rozpoczynających po 31.12.2021 r. dostawę towarów lub wykonywanie usług dla osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych , jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym kwoty 20 000 zł.
Wirtualne wycieczki Blog prawny Lokalny rolnik