Potrzeby rynku

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, jak istotny wpływ na funkcjonowanie jego firmy ma rynek i jego wciąż zmieniające się potrzeby. Wystarczy przy tym zauważyć pewną prostą zależność, którą znają chyba wszyscy, mianowicie: im większy popyt, tym większa podaż. Oczywiście specjaliści dostrzegają pewne modyfikacje tej reguły.

Jednak wystarczy posłużyć się prostym przykładem, by ją potwierdzić i wskazać na jej wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Nie tak dawno temu na rynku pojawiły się telefony komórkowe, które, jak każde urządzenie, psują się i ulegają uszkodzeniom. Pojawiło się więc zapotrzebowanie na ludzi, którzy potrafią je naprawiać.

Luka ta została wypełniona przez powstające w lawinowym tempie serwisy naprawiające i skupujące używane telefony komórkowe. Jednocześnie coraz ciężej wiedzie się serwisom telefonów stacjonarnych, coraz rzadziej spotykanych w domach. Po przeanalizowaniu tego przykładu łatwo wyciągnąć wniosek, że dla firmy konieczne jest szybkie dostosowywanie się do coraz bardziej dynamicznego rynku.

W tym celu rozszerzają one często zakres swojej działalności, oferując nowe towary i usługi. Zdając sobie sprawę z wciąż rosnącej konkurencji, przedsiębiorcy szukają nowych, innowacyjnych rozwiązań. Elastyczność i wyjście naprzeciw potrzebom klientów jest kluczem do przetrwania firmy w trudnych warunkach współczesnego rynku. Pozwala jednocześnie na jej rozwój i osiągnięcie sukcesu.

Wirtualne wycieczki Blog prawny Lokalny rolnik