Upadłość konsumencka

Pojęcie upadłości konsumenckiej jest dość znane w obecnych czasach. W szczególności, że nowe przepisy uprościły zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka- definicja

Pod pojęciem tym rozumiemy postępowanie sądowe, skierowane dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców istnieje opcja ogłoszenia upadłości, ale na innych zasadach.

Upadłość konsumencka to opcja dostępna tylko dla osób niewypłacalnych, czyli takich, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. To osoby, których pensja nie jest w stanie pokryć codziennych zobowiązań oraz spłacać długów. Postępowanie upadłościowe przeprowadza się w celu oddłużenia. Oddłużenie polega na zaspokojeniu wierzycieli poprzez spieniężenie majątku dłużnika oraz na umorzeniu całości albo części długu.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką i jak tego dokonać?

Ogłoszenie upadłości jest skierowane dla osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami, niepozostającymi w spółce. Aby doszło do ogłoszenia upadłości, należy wnieść odpowiedni wniosek do sądu. Wniosek może być złożony przez dłużnika lub wierzyciela. W toku postępowania konieczne jest udowodnienie, że dłużnik nie jest w stanie spłacić zaległych zobowiązań.

Kto może skorzystać z opcji ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Nie każdy konsument posiadający długi może skorzystać z opcji ogłoszenia upadłości i oddłużenia. Sąd może oddalić wniosek lub podjąć decyzję o umorzeniu postępowania z kilku powodów. Między innymi, gdy:

 • dłużnik jest akcjonariuszem bądź komandytariuszem odpowiadającym za długi spółki;
 • dłużnik nie jest niewypłacalny;
 • dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat ogłosił upadłość, a część lub całość jego długów została umorzona;
 • dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat próbował uniknąć spłaty swoich wierzycieli np. poprzez rozdanie swoich dóbr bliskim osobom.

Gdy w toku postępowania okaże się, że dłużnik celowo doprowadził do swojej niewypłacalności, sąd może odmówić zatwierdzenia planu spłat, tym samym odmawiając ogłoszenia upadłości.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Aby ogłosić upadłość konsumencką, trzeba złożyć wniosek do sądu i uiścić opłatę sądową. Przy takim postępowaniu warto rozważyć skorzystanie z usług prawnika. Z jego pomocą łatwiej będzie sporządzić odpowiednie pisma.

Podczas takiej sprawy sąd decyduje o tym, czy umorzyć długi konsumenta. W niektórych przypadkach sąd umarza część długu konsumentowi, a resztę dłużnik musi spłacić. Sąd w takiej sytuacji ustala plan spłaty lub nakazuje sprzedaż mienia.

Ogłoszenie upadłości nie wiąże się z całkowitym umorzeniem długów. Należy mieć na względzie, że jest to proces długi i nierzadko kończy się niepomyślnie. W związku z tym nie zawsze jest to dobre rozwiązanie w przypadku problemów finansowych.

Wniosek o upadłość konsumencką

Wypełnienie wniosku nie jest bardzo skomplikowane. Należy po prostu wypełnić odpowiednie rubryki takimi informacjami jak:

 • spis majątku wraz z szacunkową wartością;
 • suma środków pieniężnych zarówno w gotówce, jak i na kontach bankowych;
 • spis wierzycieli z informacjami o długach wobec nich;
 • dokumenty potwierdzające długi oraz niewypłacalność.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Nie w każdym przypadku takie rozwiązanie będzie korzystne. Zanim zdecydujemy się na taki krok, warto rozważyć skutki. Upadłość konsumencka niesie takie konsekwencje jak:

 • Ograniczona możliwość dostępu do pieniędzy i likwidacja majątku

Aby spłacić długi, syndyk zajmie wynagrodzenie oraz dostępne środki na koncie. Może również spieniężyć nieruchomości, mienie. Nie może jednak zająć rzeczy potrzebnych do codziennej egzystencji.

 • Ryzyko utraty mieszkania

W postępowaniu mieszkanie może zostać zlicytowane, a pieniądze uzyskane z jego sprzedaży przeznaczane są na spłatę długów. Nie oznacza to jednak, że konsument zostanie bez lokum. Może uzyskać środki ze sprzedaży nieruchomości na wynajem mieszkania na okres roku/dwóch lat.

 • Brak możliwości zarządzania majątkiem

W toku postępowania konsument nie zarządza swoim majątkiem. Nie może sprzedać nieruchomości czy przekazać jej dzieciom bądź fundacją. W czasie postępowania upadłościowego bank nie udzieli kredytu dłużnikowi.

Postępowanie upadłościowe- etapy

Na postępowanie upadłościowe składają się następujące etapy:

 • Likwidacja majątku upadłego

Syndyk podczas tego etapu sprawdza spis wierzycieli oraz spienięża majątek dłużnika. W kolejnym kroku sąd ustala plan spłat zobowiązań.

 • Sąd ustala plan spłaty

Sąd ustala okres, podczas którego dłużnik może wpłacać określoną sumę na rzecz niespłaconych zobowiązań.

W przypadku, gdy sytuacja konsumenta jest bardzo ciężka i nie ma on możliwości spłacać zaległych zobowiązań, sąd może zdecydować o umorzeniu długów. Wtedy postępowanie może przebiec szybciej ze względu na brak konieczności sporządzenia planu spłat.

Czy warto zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

To, czy takie rozwiązanie jest korzystne, jest sprawą indywidualną. Gdy konsument posiada majątek i ma warunki do spłaty długów ta opcja może być rozwiązaniem. Wskutek sprzedaży nieruchomości i spłaty rat ustalonych w planie spłat można pozbyć się długów i zostać z czystą kartą.

Postępowanie upadłościowe ułatwi spłatę zobowiązań poprzez wstrzymanie windykacji i postępowań egzekucyjnych, które często są bardzo nieprzyjemne. Postępowanie upadłościowe zapewnia konsumentowi również poczucie bezpieczeństwa, chociażby przez zapewnienie środków na wynajem lokalu.

Należy liczyć się z tym, że postępowanie takie nie zawsze kończy się umorzeniem długów. Sytuacja konsumenta musi być naprawdę ciężka, aby do tego doszło.

Dlatego, zanim konsument zdecyduje się na takie rozwiązanie, powinien rozważyć to, biorąc pod uwagę swoją sytuację.

Wirtualne wycieczki Blog prawny Lokalny rolnik