Przepisy ustawy o VAT przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy między innymi towarów używanych, polegającej […]