Kancelarie prawne nie mogą siebie reklamować. Jest to uwzględnione w Kodeksie Etyki Adwokackiej, wyszczególnione są w niej nakazy i zakazy, jakie obowiązują adwokatów. Jedyną możliwością, jaka im pozostaje to poinformowanie o prowadzonych działaniach.