Ostrołęckie centrum kultury

Przy budowie stropodachów płaskich i tarasów…

Off 8
Przy budowie stropodachów płaskich i tarasów…
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Przy budowie stropodachów płaskich i tarasów bardzo ważne jest staranne wyko­nawstwo oraz zabezpieczanie warstw stropodachu przed wilgocią – deszczem i topniejącym śniegiem. Aby uniknąć wykraplania się pary wodnej (dotyczy to zwła­szcza stropów żelbetowych grubości poniżej 10 cm), należy przed przystąpieniem do prac przeprowadzić szczegółowe obliczenia i na ich podstawie ustalić grubość warstwy termoizolacji i pożądany układ warstw. Fir­ma rozprowadzająca płyty Styrofoam wyko­nuje takie obliczenia bezpłatnie.

Na matach kanalikowych służących do wentylacji i odprowadzania wody z war­stwy zaprawy pod płytkami ceramicznymi warto zaś ułożyć warstwę betonu żwirowego grubości 3-4 cm. Zapobiegnie to przedostawaniu się piasku do kanalików mat i zatykaniu ich. Zastosowanie mat ka­nalikowych przy budowie tarasu to tylko je­den z możliwych wariantów. Oprócz kon­cepcji zaproponowanej przez Panią przedstawiamy również przykład innego rozwiązania, zaprojektowanego według za­sad tzw. odwróconego układu warstw.

Wybór literatury polskiej oraz tłuma­czonej na język polski poświęconej proble­mom technicznym budowy tarasów jest niestety bardzo skromny. Polecamy I tom publikacji „Słabe miejsca w budynkach — Dachy płaskie, tarasy, balkony” autorstwa E. Schild i inni, wyd. Arkady 1992 oraz I tom cz. III publikacji „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „wyd. Arkady 1990, a także ma­teriały reklamowo-informacyjne firm Dow „Izolacja termiczna dachów płaskich” i firmy Schliiter „Schliiter-Systems”. Ponieważ każ­dy dach płaski wymaga w zasadzie odręb­nego rozwiązania radzimy być w stałym kontakcie z przedstawicielami techniczny­mi obu firm.

About the author / 

admin

Menu:

Losowe artykuły:

  • Kup dobre meble do domu

    Wpływ działania obciążeń na formę plastyczną mebla ocenia się na podstawie wyników pomiaru odkształceń, przy czym w przypadku mebli skrzyniowych ustala się do tej oceny wielkości odkształceń ścian bocznych i działowych oraz przesunięcia wieńca górnego względnie dol­nego, jakie występują mebelki podczas działania obciążeń na mebel. mebleJeżeli uzy­skane z pomiarów wielkości odkształceń nie przekraczają wartości do­puszczalnych,…

  • Aparaty i pasujące statywy – na co zwrócić uwagę przed zakupem

    Aparaty i pasujące statywy – na co zwrócić uwagę przed zakupem Pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę kupując statyw, jest waga naszego sprzętu fotograficznego. Najłatwiej będzie właścicielom niewielkich kompaktów, których waga pozwala na użycie niemal każdego statywu. Osoby posiadające lustrzanki, powinny wziąć pod uwagę wagę body z założonym najcięższym obiektywem. Kolejnym zagadnieniem, ważniejszym nawet…